@hthang00ss

hangthuy

ngta ib mình xin làm quen, giữa chừng thì ngta có chuyện bận nên nói để tí nữa nhắn tiếp, r người đó kh nhắn nữa là saooo

thì mình nhắn lại vs ngta đi

Sau khi đợi lâu quá thì t có bắt chuyện lại, mà nó trl sao sao á kiểu lạnh nhạt :(

99% là họ chán rồi á, thôi coi như bỏ rồi bạn ạ

Language: English