@dieulinh6579823

Linh

=((( 9 ngày thôi, vẫn còn rất mệt

Kun
Ko phải kiểu người lụy nhưng nhìn họ vui cười thực sự kiểu... thấy ấm ức... rõ ràng là họ sai, họ có lỗi vs t mà họ vẫn hạnh phúc... sao chỉ có mình t buồn... tự vấn và tự buồn như vậy

Language: English