@Topovaya_Cyka

#SHTEIN#

Есть ли девушка,которая тебе на данный момент интересна, симпатична?

Возможно.

Language: English