@Saihat3

Kei Nguyen

Anh ăn tối chưa nhỉ nếu rồi thì trò chuyện đi :3

Em muốn nói chuyện gì nào :)

Bất cứ thứ gì :> Nhưng trước tiên giới thiệu về bản thân chút đã nhỉ

Anh là một ông già, ở một nơi rất xa :)

Language: English